2017 (demo)

by Decultivate

supported by
AntiCimex161
AntiCimex161 thumbnail
AntiCimex161 Dvěma slovy 'zkurveně geniální' ! Favorite track: Virus.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
02:19
2.
01:47
3.
02:04
4.
01:48
5.

credits

released March 5, 2017

Decultivate is:
Radek - guitars
Raddy - vox
Majo - drums

Recorded at rehearsal room and Klub Buben. Thanks to Michal Jahoda, Tosper, Ondrej Wojnar, David Sedlacek and Robert Vincler for help during recording and Martin Korec for design and artwork.

Feel free to download and spread the word. DIY tapes coming soon.

THANKS!

tags

license

all rights reserved

about

Decultivate Prague, Czechia

Condemnation of the human kind.
decultivate@gmail.com

contact / help

Contact Decultivate

Streaming and
Download help

Track Name: Bezmoc
CZ:
Marně se snažím najít odpověď,
při pomyšlení na ten stav bezmoci,
oči se mi zavalují krví,
chybí mi svět, v němž jsem neznal lidskosti.
důvěra je tak křehká,
a ve tmě dvakrát tolik.

Tolik lidí co neuslyší její křik.
a tak leží, ale nespí.

Dokud patriarchát žije, svoboda lapá po dechu.

EN:
Trying to search for an answer in vain,
thinking about that state of helplessness,
my eyes are being flooded with blood,
missing the world, in which I have not known humanity.
trust can be so fragile,
and in the dark twice as much,

So many people who will not hear her screaming.
and so she’s lying, but not sleeping.

As long as patriarchy is alive, freedom is gasping for air.
Track Name: Virus
CZ:
Přišli jsme v míru a svůj účel pošetile znásilnili.
plenili jsme a nevinným brali,
dnes se modlíme k matce Zemi.

bezmocní.

Kolik z nás se večer cestou domů podívá na hvězdy?
byl jsem osvícen – a tím znetvořen,
vidím, co jiní vidět nechtějí.

bezcenní.

Tolik let jsem se snažil budovat,
skládat poklony, sbírat ambice,
dnes se modlím k matce Zemi,
aby se nás vzdala.

Pohřbi nás a nech nás hnít.

EN:

We came in peace, yet our purpose foolishly we’ve defiled,
we have been plundering and from the innocent we’ve been taking,
today we are praying to mother Earth.

powerless.

How many of us will look up at the stars on our evening way home?
I’ve been enlightened, thus disfigured,
able to see what others choose not to see.

worthless.

For so many years I have been trying to construct,
bow to others, collect ambitions,
today I am praying to mother Earth,
for her to give up on us.

Bury us and let us rot.
Track Name: Eutanazie
CZ:
Dokud dýcháte, probouzíte můj hněv.

Tahle nenávist mne pohlcuje, nesnažím se odmítnout.
znechucen existencí, daleko od lidskosti,
nenáviděn všemi, lásku neopětuji nikomu.

Zášť. Vztek. Hněv. A já jsem toho součástí.

Znechucen vlastní rasou.
Znechucen tebou.

Nenávist vůči všem.

EN:
As long as you’re all breathing, you’re awakening my anger.

This hatred consumes me. I’m not trying to refuse.
disgusted by existence, distanced from humanity,
hated by all, not returning love to anyone.

Spite. Rage. Anger. And I am a part of it.

Disgusted by my own race.
Disgusted by you.

Hatred towards all.
Track Name: Human leech
EN:
Bequeathed be the kingdom of mankind abolished,
for the acts of man have been condemned.

Rotting humanity,
I gave up long ago,

I renounce my soul.

Emerged as tyrant, a worthless species,
an insatiable grin as life turns to commodity.

Gaze upon the speculum,
revealing true identity,
reflecting an image,
of loathsome human scum.

disgusting.

Be gone; mentally deranged purity,
plain lunacy; devoid of empathy

Condemnation of the human kind.
Track Name: Hymna stromů
CZ:
Jsme příliš zaneprázdněni myšlenkou na lepší budoucnost v podání materiální nenasytnosti.
Život při tónech oligarchie je zákonitě lepší, a ten správný.
Den za dnem usilujeme o finanční bohatství, ale vaše definice „života“ se mi hnusí..

Hvězdy na obloze, ani stíny jiných bytostí nám nestačí k budování štěstí.
Naše víra je manipulována lží a naše existence má skončit duševním bankrotem.

Jediný papír před kterým pokleknu stále roste v zemi.

Stále roste v zemi.

EN:
We are way too occupied with the thought of a better future in the name of material greed.
Life followed by the tones of oligarchy is certainly the better one, and the correct one.
Day by day, we are striving for financial wealth, but your definiton of „life“ disgusts me.

The stars in the sky, nor the shadows of other beings are not enough for us to build happiness with.
Our belief is manipulated by lies and our existence is meant to end with a mental „bankruptcy“.

The only paper before which I shall kneel still grows in the soil.

Still grows in the soil.